Korttidsboende "Garnis"

Nyhetsbrev februari 2019

Välkommen till vår hemsida! Arbetet med att erbjuda er hyresgäster möjlighet att felanmäla via vår hemsida fortsätter, vi hoppas att det blir klart de närmaste veckorna. För tillfället är den sidan låst för användning.

Nu påbörjas arbetet med ombyggnation av Lungan till nytt korttidsboende ”Garnis”

Ombyggnationen avser ca 6000 kvadratmeter, entreprenadstart februari 2019 och färdigställande mars 2020. Ombyggnationen utförs av HÖ Allbygg AB. Lokalerna kommer att hyras av Socialnämnden i Bodens Kommun

Under arbetet kommer entreprenadområdet stängas av enligt skiss, parkeringsplatserna bakom Lungan ”försvinner” under en tid. Vi ber om er förståelse under entreprenadtiden.

Entreprenadområde Lungan

Det finns några nya platser framför byggnad 111 med motorvärmare samt en ny parkering mot järnvägen se grön markering skissen nedan. Vi hänvisar också till platserna framför Restaurang Garnis och By 131.

Parkeringsplatser vid byggnad 111

Senast uppdaterad: 2019-02-04