Framtida rekryteringsbehov

För att Bodens kommun ska kunna fortsätta att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet kommer vi att behöva rekrytera nya medarbetare inom flera verksamheter de närmaste åren.

Bodens kommun kommer att ha stort behov av:

 • Sjuksköterskor
 • Undersköterskor
 • Fysioterapeuter
 • Arbetsterapeuter
 • Socialsekreterare
 • Biståndshandläggare
 • Personliga assistenter
 • Habiliteringspersonal
 • Rehabiliteringspersonal
 • Omsorgsassistenter
 • Ingenjörer och tekniska specialister
 • Yrkesarbetare
 • Chefer inom alla verksamheter
 • Rektorer
 • Förskollärare
 • Lärare (grundskola och gymnasie)
 • Fritidspedagoger
 • Kockar
 • Fritidsledare
 • Badhuspersonal
Senast uppdaterad: 2019-08-14