Det här erbjuder vi

Vi erbjuder många olika jobb inom utmanande och spännande yrkesområden med varierade arbetsuppgifter som är samhällsviktiga, intressanta och utvecklande.

Det här står vi för

I Bodens kommun ska alla medarbetare uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter och känna yrkesstolthet.

Rekryteringsprocessen

Att rekrytera nya medarbetare är en av kommunens viktigaste strategiska uppgifter då det innebär en stor investering för att klara det kommunala uppdraget.