Värdegrund

I Bodens kommun arbetar vi efter en värdegrund. Målet är att skapa ett gott och utvecklande arbetsklimat och att det vi gör ska vara till kommuninvånarnas bästa. Vi ska arbeta gemensamt för att nå de uppsatta målen och de ekonomiska ramarna. Det ska också vara roligt att vara på jobbet.

Vår värdegrund för medarbetare:
  • Jag driver och utvecklar verksamheten aktivt och för en bra
  • och jämlik arbetsmiljö.
  • Jag är prestigelös, ärlig, tolerant och visar respekt.
  • Jag har en helhetssyn och ser till hela Bodens bästa.
Vår värdegrund för ledare:
  • Jag leder och utvecklar verksamheten för bodensarnas bästa.
  • Jag nyttjar medarbetarnas kompetens i en bra och jämlik arbetsmiljö.
  • Jag leder prestigelöst med ärlighet tolerans och respekt.
  • Jag har en helhetssyn inom ekonomiska ramar.
Senast uppdaterad: 2019-01-17