Så fungerar kommunen

Eftersom Sverige är en demokrati, ansvarar medborgarna tillsammans för samhället. Du har möjlighet att vara med och bestämma vilka som ska styra och sköta Sverige. Här hittar du information om hur kommunen fungerar.

Organisation

Bodens kommun är en politiskt styrd organisation. Den högsta beslutande politiska församlingen i Boden är kommunfullmäktige. Här kan du läsa mer om hur organisationen fungerar.

Vision

Visionen är att Bodens kommun ska ha mer än 30 000 invånare till år 2025. Vi är en växande kommun som kännetecknas av utveckling, trygghet och livskvalitet.

Jämställdhetsintegrering

För anställda vid Bodens kommun är jämställdhet en del av det ordinarie uppdraget. Anställda ska dagligen jobba för att kvinnor och män samt flickor och pojkar ska behandlas lika.