Bilden föreställer arbetare i en fortgrav. Bilden togs då byggnationen av Bodens fästning inleddes 1901. Bilden tillhör underområdet "Historien om fästningen"

Historien om fästningen

År 1900 beslutade Sverges riksdag att bygga Bodens fästning. Den första byggnadsepoken var mellan år 1901 och 1912. Fästningens omkrets är på cirka 25 km och inom den byggdes, bland annat: fem fort, två stora mellanverk samt en mängd kanonbatterier för flankerande eld.

Forten var avsedda att samverka och är grupperade som en så kallad gördelfästning runt staden, vilket är unikt i Sverige. En gördelfästning är, precis som det låter, ett försvar som byggs runt något för att försvara området. De byggs genom separata fort som försvarar ett specifikt område genom hjälp av mellanverk. Fästningen anlades som ett hinder mot fientliga trupper men skulle även vara ett stöd för arméstyrkorna i norra Sverige.

Några viktiga punkter:

 • Fästningens byggstart var 1901.
 • Arbetsstyrkan för byggnationen var cirka 1 200 man.
 • Fästningens omkrets är cirka 25 km och utgörs av 1200 fortifikatoriska objekt.
 • Fästningens uppgift var som spärr-, operativ- och förrådsfästning.
 • Fästningens besättningsstyrka var cirka 15 000 under andra världskriget.
 • Fem stora artillerifort och två mellanverk insprängda i berg runt Boden.
 • Varje fort hade en besättning på cirka 500.
 • Varje fort är har åtta kanoner.
 • Förutom kanonerna fanns det ett antal rörliga artilleridivisioner inom fästningen.
 • Regementets förläggningar (kasernerna) används även idag.
 • Förutom själva forten fanns det även en mängd andra funktioner som behövdes vid krig, de var också insprängda i bergen runt Boden. Exempelvis fanns stridsledningscentral och luftförsvarscentral.
 • Inom Bodens fästning förvarades också livsmedel till soldaterna samt havre till hästar för övre Norrlands behov.

Det sista aktiva fortet var Rödbergsfortet och togs ur bruk den 1 januari 1998.

Varje fort är omgivet av en bred och djup grav, stormgrav, med utstickande delar i fästningen, kaponjärer, som kunde beskjuta fiender som befann sig alldeles intill fästningsmuren. I fortens kärnanläggning finns alla för besättningen nödvändiga utrymmen.

Från kärnans centraltunnel, genom trappor, kommer du till de särskilda kanontornen. I anslutning till varje fort finns också en infanteridel. Fortens yttre försvar består av flankeringsbatterier som är positioner för rörligt artilleri, infanterivärn, gevärsgallerier, kulsprutenästen, stridsvagnshinder och vägspärrar, med mera. Fästningen, inklusive de enskilda forten, har i vissa stycken med tiden förstärkts och moderniserats.

Senast uppdaterad: 2024-01-22