Ungdomsprojekt RISK

Under vinter och våren 2021/2022 anordnade vi för första gången ett ungdomsprojekt med syfte att öka kunskapen hos Bodens yngre invånare, både då det gäller fästningen men även aktuella samhällsfrågor som knyter an till den verksamhet som fortet och fästningen har representerat genom tiderna. 

Under hösten 2022 gjorde vi om detta i samarbete med ABF norr och det blev verkligen succé. 

Vår intention är att fortsätta traditionen med detta projekt varje höst. Håll utkik i våra sociala medier för att inte missa något!

Senast uppdaterad: 2023-01-02