Senast uppdaterad: 01/26/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Teknisk förvaltning


Tekniska förvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsens tekniska utskott. Förvaltningen ansvarar för vatten och avlopp, avfallshantering, parker och lekparker, gator och trafik, kollektivtrafik och färdtjänst.

Förvaltningen leds av teknisk chef, till sin hjälp har han en stab som arbetar med ekonomi, tekniska utskottets administration och diariet.

gatuarbete

Nyheter


Avstängning av Trångforsbron

2018-04-13
Trångforsbron är helt avstängd 25/4 - 8/7 på grund av arbete på bron.
Omledning av samtliga trafikanter kommer att ske.


NCC Construction Sverige AB utför arbete på Trångforsbron för Trafikverkets räkning. Detta medför att bron kommer att vara helt avstängd för såväl fordonstrafik som för fotgängare och cyklister. Omledning av alla fordonsslag kommer därför att ske till andra vägar. Vägmärken och information kommer att sättas upp längs vägsträckorna.Själva arbetet kommer, i största mån, att vara förlagt mellan måndag till fredag 06:00 och 21:00. Dock kommer bron vara avstängd dygnet runt. Vidare frågor gällande arbetet hänvisas till Fred Nyström på NCC Construction Sverige AB.3AD8757276975AC5C125826E003717F6

Avstängning av Trångforsbron

2018-04-13
Trångforsbron är helt avstängd 25/4 - 8/7 på grund av arbete på bron.
Omledning av samtliga trafikanter kommer att ske.

Schakttillstånd & trafikanordningsplaner - nytt system

2017-11-30
Bodens kommun inför ett nytt datasystem som hanterar gräv- och schakttillstånd samt trafikanordningsplaner.

Arkiverade nyheter

Genvägenopendocument, allnews=yes