Senast uppdaterad: 01/26/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Företagsavgift på återvinningscentral


Avgifter för mottagning av avfall på återvinningscentral

Företag och verksamhetsutövare som lämnar avfall på ÅVC betalar en avgift på 250 kr exkl. moms för avgiftsbelagt verksamhetsavfall.

Avgiften avser brännbart, deponiavfall, farligt avfall, virke, gips och asbest. El-avfall ska i första hand lämnas på SAVO, Gjutvägen 10. Förpackningar och tidningar som omfattas av producentansvaret; pappers-, metall- och plastförpackningar samt tidningar är inte avgiftsbelagda och lämnas i för ändamålet avsedda behållare.
Avgiften gäller företag som transporterar verksamhetsavfall med personbil, släp eller med lätt lastbil till någon av återvinningscentralerna Boden, Gunnarsbyn eller Harads.

OBS! Tänk på att du som bär kläder eller kör en bil med en företagslogga eller namn måste ta kontakt med personalen och klargöra om du lämnar avfall som privatperson eller för företagets räkning.

Företag ska i första hand lösa ett företagskort och har förtur till avlastningsrampen.
Vid besök hålls kortet upp mot läsaren, besöket registreras och bommen till företagsfilen öppnas.
Enbart verksamhetsutövare som gör enstaka besök på ÅVC får ta den allmänna filen till avlastningsrampen.

Som verksamhetsutövare måste man ta kontakt med personalen och fylla i ett faktureringsunderlag.
Tänk på att fylla i en korrekt faktureringsadress.
Avgiften faktureras månadsvis i efterskott och ska täcka en del av kommunens ökade kostnader för slutligt omhändertagande av detta avfall.
Skriv gärna ut faktureringsunderlaget Öppnas i nytt fönsteroch ha med det när du kommer till återvinningscentralen.

Avgift ÅVC

Per lass 250 kr
10-kort 2 500 kr
20-kort 5 000 kr
30-kort 7 500 kr

Verksamhetsavfall är sådant avfall som uppstår i samband med produktion av varor och tjänster från alla typer av verksamheter, t.ex. industrier, jordbruk, offentlig verksamhet, organisationer, butiker, hotell och restauranger.


Genvägenopendocument