Senast uppdaterad: 06/29/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Förändrade avgifter i kommunens hälso- och sjukvård


06/29/2015

För att alla medborgare ska behandlas lika ska samma avgift gälla för hälso- och sjukvård, oavsett det är kommunen eller landstinget som är vårdgivare. Då landstinget höjt avgiften har även Bodens kommun beslutat om samma avgifter i den kommunala hälso- och sjukvården.

Från och med 1 juli gäller följande avgifter:

Hembesök och sjukvårdande behandling            200 kr per tillfälle

Avser besök av distrikts-/sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, samt medicinsk fotvård.

Utprovning hjälpmedel                                         200 kr per tillfälle

Besöksavgift tas ut vid första hembesöket för utprovning av nytt hjälpmedel. Om flera hjälpmedel provas ut samtidigt tas avgift endast ut för en utprovning.

Uteblivet tidsbeställt hembesök                             200 kr per tillfälle

Besöksavgift, motsvarande avgift för sjukvårdande behandling, tas ut om patienten inte är hemma vid avtalat besök och avbokning inte har skett. Ingen avgift tas ut för uteblivet besök i händelse av att avbokning inte kunnat ske på grund av patienten akut fått uppsöka sjukhus.

Som skydd mot höga kostnader gäller maxtaxan som tidigare.

Nytt slag av avgift från och med 1 september

Från och med den 1 september betalar patient inskriven i hemsjukvården en månadsavgift, 250 kronor, för hembesök av distriktssjuksköterska, arbets­terapeut eller sjukgymnast, istället för avgift per tillfälle. Även denna avgift ingår i maxtaxan.

Alla patienter inskrivna i hemsjukvården kommer under augusti få ett brev med ytterligare information om månadsavgiften.

Tillbaka

Länkar


Genvägen