Senast uppdaterad: 12/02/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Provtagning vid reningsverket


12/02/2015

En film som lagts upp på Facebook uppges visa hur orenat vatten rinner ut från avloppsreningsverket. Filmen har fått stor spridning i sociala medier och även gett upphov till frågor som riktats till kommunen. Provtagningar har påbörjats och fortsätter under torsdagen.

Sedan kommunen fick kännedom om filmen har vi gjort flera kontroller. Kommunen kan för närvarande vare sig bekräfta eller dementera att filmen verkligen visar utsläpp från reningsverket. De löpande vattenprov som utförs vid reningsverket har inte visat några onormala värden. Under onsdagen har ett försök med färgning av vatten genomförts men inte gett några utslag i älven.
Kontrollerna fortsätter under torsdag med att dykare gör nedstigningar i älven. Dykarna kommer även att göra provtagningar av utsläppt vatten.
För närmare upplysningar hänvisas till VA-avdelningen, Helene Eriksson 0921 - 621 66.
Tillbaka

Bodens kommun tipsarProtokoll från Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun
UpplevBoden.nu
E-tjänster inom Bodens kommun

Genvägen