Senast uppdaterad: 05/08/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Uppdaterad: Höga vattenflöden


05/08/2016

Vårvärmen har snabbat på snösmältningen. Det leder till höga flöden i vattendragen i och omkring Boden. Kommunen vidtar förebyggande åtgärder och följer utvecklingen noggrant. Nyheten uppdateras om läget förändras.

De senaste dagarnas varmare temperaturer har gjort att snösmältningen går snabbare. Det gör i sin tur att nivån höjs och flödena ökar i vattendragen. Eftersom det ännu finns snö kvar finns risk för ytterligare höjda nivåer.

Boden Energi har öppnat utskovsluckorna och släpper ut vatten för att möta tillflödet. Vissa gångstråk i centrala Boden löper risk att hamna under vatten och stängs därför av. Det rör sig om gångbanan längs stranden vid Kvarnängen bort mot campingen och gångbron under järnvägen vid Hildursborg mot Avagatan. Även gångbanan vid Yrkesvägen/Svartbyn stängs av. Avstängning sker med skyltning.

I övrigt följer kommunen utvecklingen med kontroller var tredje timme. Om läget förändras vidtas ytterligare åtgärder. 

Uppdatering 2016-05-04

Just nu sker inga större nivåförändringar i vattenflödet. Bodens kommun har satt samman en styrgrupp för att jobba med frågan och de håller koll på vattnet.

Det betyder att Bodens kommun bevakar sårbara områden, vidtar förberedande åtgärder och analyserar worst case scenarios. Vi tittar också på vilka grupperingar, företag och organisationer vi kan behöva ha kontakt med.

Uppdatering 2016-05-08

Under de senaste dygnen har vattennivån sjunkit något. Den ligger dock fortfarande på en relativt hög nivå. Detta i kombination med meteorologernas klass 2-varning gör att kommunen behåller den höga beredskapen med kontroller var tredje timme.

Tillbaka

Bodens kommun tipsarProtokoll från Bodens kommun
UpplevBoden.nu
E-tjänster inom Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun

Genvägen