Senast uppdaterad: 07/29/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Nytt avtal för deltidsanställd räddningspersonal


07/23/2015

Avtal har tecknats mellan Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) och Brandmännens Riksförbund (BRF). Därmed upphörde också den begränsade blockad som gällde för vissa uppgifter inom Räddningstjänsten.

Avtalet innebär bland annat att beredskapsersättningen höjs. Förändringarna ligger inom ramen för avtalsvärdet för övriga avtal på arbetsmarknaden för 2014 och 2015.

I avtalet ingår även att parterna gemensamt, under ledning av en opartisk ordförande, ska granska hur förutsättningarna för räddningstjänst i beredskap ska kunna utvecklas. Här finns även framtida åtaganden att titta på frågan om ersättning i samband med utbildning.
Även reglerna kring graviditet ändras, i syfte att underlätta för kvinnor att söka sig till arbete inom räddningstjänsten.
I och med att parterna kommit överrens avbröts den pågående blockaden med omedelbar verkan.
Tillbaka

Bodens kommun tipsarLämna en synpunkt till Bodens kommun
UpplevBoden.nu
Protokoll från Bodens kommun
E-tjänster inom Bodens kommun

Genvägen