Senast uppdaterad: 11/28/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Socialchefens rapport november 2017


11/28/2017

Vid socialnämndens sammanträde 28 november rapporterade socialchef Catharina Liljeholm bland annat om utrymningen av Svedjebacka äldreboende.

Trycket på äldreboende är fortsatt högt. 30 av korttidsboendets 35 platser är belagda av personer som väntar på äldreboende. Totalt är det 67 personer som har beslut om äldreboendeplats, varav fem väntar på parlägenheter. 29 personer har väntat mer än tre månader. Väntetiden till äldreboende är närmare sju månader.

På Sunderby sjukhus ligger det 19 personer som är utskrivningsklara, varav 10 som kommunen har betalningsansvar för.

Under 2017 har betalningsansvaret för utskrivningsklara patienteter ökat kraftigt. Prognosen för helåret är i nuläget cirka 16 miljoner kronor.

Socialförvaltningens uppdrag

Förvaltningsledningen har inventerat lämpliga lokaler som kan frigöras och nyttjas till äldreboendeplatser och korttidsvård. Inventeringen har visat på möjligheten att öppna ytterligare två avdelningar vid Älvsstrands äldreboende i Harads. Avdelningarna ger utrymme för maximalt 19 platser för äldreboende/korttidsvård.

Det krävs utredning gällande brandskyddet, preliminärt verkar det möjligt att bygga ut både brandlarm och befintligt sprinklersystem, vilket spar tid och minskar kostnaderna.

Socialnämnden fattar beslut i ärendet den 14 december. Upprättandet av konsekvensanalys samt MBL-förhandlingar inleds inom kort.

Ärenden av större omfattning

Svedjebacka äldreboende som har drabbats av vägglöss utryms onsdag 29 november. De boende evakueras till före detta Lung-kliniken på Garnis-området.

Transporten av de boende till Lungan börjar kl. 8.30. Utrymningen görs avdelningsvis och samtliga av de boende är på Lungan kl. 16.00. Resurser vid evakueringen är bland annat kommunens transportenhet och Frivilliga resursgruppen. Anhöriga är välkomna att möta upp sina nära vid ankom­sten till Lungan.

Saneringen som består i värmebehandling av hela byggnaden beräknas ta tre veckor.Återflyttning till Svedjebacka sker efter jul- och nyårshelgen.

Ärende av mindre omfattning

Plan 10 i Stadshuset har drabbats av fuktskador och bristen på kontorsrum har blivit än mer påtaglig. Felsökning är genomförd och åtgärder är påbörjade.

Tillbaka

Länkar


Genvägen