Senast uppdaterad: 02/24/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Samråd över detaljplan del av Sävast 23:11, Högvalla, Sävastön


02/24/2016

Området är beläget på Sävastön och gränsar i norr till Sävastån.

Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för att bebygga del av fastigheten Sävast 23:11 med bostäder. Bodens kommun ser en stor efterfrågan på nya bostäder och betraktar det som ett angeläget allmänt intresse. Enligt utvecklingsplanen, antagen av Kommunfullmäktige 2015 ska det huvudsakliga tillväxten av nya bostäder ske i centrum samt i stråket mot Luleå.

Läs samrådshandlingarna här

Tillbaka

Bodens kommun tipsarUpplevBoden.nu
Protokoll från Bodens kommun
E-tjänster inom Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun

Genvägen