Senast uppdaterad: 08/21/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Inbjudan: Informationsmöte angående nytt vattenskyddsområde för Kusön och Luleälven 31/8 2016


08/25/2016

Bodens kommun bjuder till allmänt informationsmöte angående nytt vattenskyddsområde för Kusön och Luleälven. Välkommen till Stadshuset, onsdag den 31 augusti 2016 kl 18.30.

Bodens kommun arbetar med att ta fram vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkterna Kusön och Luleälven (reservvatten).  Skyddsföreskrifterna kommer att reglera vissa verksamheter och åtgärder inom skyddsområdena. Syftet är att skydda vattnet mot föroreningar och annan negativ påverkan, både för dagens och för framtidens vattenförbrukning.För att informera berörda och allmänheten hålls ett informationsmöte. 

Skyddsområdet föreslås omfatta markområden varifrån avrinning sker direkt till vattentäkterna, så som Kusön, Kusån och Vittjärv. Skyddsområdet omfattar även Luleälven och dess tillflöden från Övre Bredåker ner till Ågärdan, samt sjöarna Vittjärvsträsket och Hedavan. Kring samtliga vattendrag och sjöar ingår en 50 meter bred strandzon i vattenskyddsområdet. 

Tid och plats:
Onsdag den 31:a augusti 2016 kl. 18.30 i Stadshuset Boden, Fullmäktigesalen (Kyrkgatan 24). Mötet är öppet för allmänheten. Representanter från Bodens kommun och Vatten & Miljöbyrån kommer att närvara. 

Dagordning: 
En kort presentation om vattenskyddsområdets utformning och skyddsföreskrifterna kommer att hållas. Därefter kommer tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter att finnas. 

Information: 
Kartor över skyddsområdet samt skyddsföreskrifter finns här��ppnas i nytt f��nster

Frågor och synpunkter: 
Vid frågor, var vänlig kontakta Alexandra Sjöstrand, Vatten & Miljöbyrån AB, tel. 0920-24 17 79. Synpunkter kan lämnas skriftligen till e-post alexandra.sjostrand@vmbyran.se eller till Vatten & Miljöbyrån AB, att: Alexandra Sjöstrand, Bergvikskurvan 11C, 973 31 Luleå, senast söndagen den 25:e september 2016. 

Tillbaka

Bodens kommun tipsarUpplevBoden.nu
Lämna en synpunkt till Bodens kommun
E-tjänster inom Bodens kommun
Protokoll från Bodens kommun

Genvägen