Senast uppdaterad: 06/05/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Framtidsverkstad i miljöns tecken


06/04/2014

Att utvinna energi på ett nyttigt och roligt sätt, se till näringsbehov istället för avfallsproblem, nyttja resurserna runt hörnet och inte glömma den sociala hållbarheten var några av tankenötterna som diskuterades på North Waste Infrastructures seminarium den 21-22 maj.

Workshop NWI-konferens

Under gemensam miljöflagg samlades studenter, forskare och professorer, små och stora företag , politiker och offentliga förvaltningar för att blicka framåt i kreativ anda. Med sig hem fick deltagarna en hel del tankeställare och en lång rad nya idéer att vidareutveckla.

Det 3,5 år långa projektet North Waste Infrastructure börjar lida mot sitt slut. Den bredd av deltagare som har medverkat i projektet på olika vis samlades i Storforsen den 21-22 maj. Målet var att få ett avstamp inför framtiden.

Dagarna andades optimism och framtidstro. Inspirerande föreläsningar varvades med workshops om hur miljöarbetet i Boden, länet, landet och världen kan utvecklas vidare inom hållbarhet och miljödriven tillväxt. Ragn-Sells, Polarbröd och SWEBO Bioenergy delade med sig av sina synsätt, tips och råd i miljö- och hållbarhetstänk. Detta kopplades samman med fakta från Länsstyrelsen, Tillväxtverket och Luleå Tekniska Universitet som berättade om de mål och prioriteringar som kommer att gälla under de närmaste åren i regionen och landet. Deltagarna fick också en inblick i hur lobbyarbetet i EU fungerar samt var och hur vi kan påverka där.

Första dagens workshops inom fordonsgas, näring, el och värme vaskade fram många kreativa guldkorn som kan bli framtida miljösatsningar i regionen. Till exempel nämndes lösningar för att fånga upp och lagra den energi som vi människor alstrar på exempelvis gym, idrottsarenor, eller dagisbarnens springande fötter på ett dagisgolv. Tekniken finns redan, men lagstiftningen har inte hängt med i utvecklingen av miljösmarta processer.

Pilotanläggning för substratutveckling inom biogas och att utveckla en metod för att ta hand om förpackat material var ett annat förslag. Designade näringsprodukter för biologisk produktion där man gör gödsel av återvunnet material diskuterades också.

Seminariet avslutades med en framtidsspaning inom insikter och trender kring hållbarhet av Henning Robach, vd på företaget 4cycle.
- Det finns oändliga mängder resurser. Vi kommer att se en ny generation som förväntar sig att få betalt för resurserna. Vi måste sätta ett värde på ekosystemet. Men vi kan inte sköta den här jorden utan att ta hand om varandra, slog han fast.

Sammanfattningsvis gjorde mixen av deltagare att fruktbara möten skedde mellan företag, professorer, politiker, tjänstemän och studenter. Studenterna var en frisk fläkt som också signalerade framtidshopp och att det finns många unga som brinner för miljöfrågorna och stor kunskap som kan ta vid.

Text: Anna Bergström
Bild: Maria Johansson

Bilder från konferensen

Bilder från konferensen Bra miljö med mindre entergi

Tillbaka

Genvägen