Senast uppdaterad: 01/20/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Granskning av detaljplan för kv. BIET 1, fd. Park- och Lundagårdsskolan


01/19/2015

Kommunen arbetar med att upprätta en ny detaljplan för kv. BIET 1, området för fd. Park- och Lundagårdsskolan.

Planområdet är beläget i övre stadsdelen och detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för att bebygga kvarteret med bostäder. Området är markerat med rött.

Läs mer om detaljplanen här.

Eventuella synpunkter på planförslaget skickas skriftligen till Bodens kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 961 86 Boden,  senast 10 februari 2015 

Tillbaka

Bodens kommun tipsarE-tjänster inom Bodens kommun
UpplevBoden.nu
Protokoll från Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun

Genvägen