Senast uppdaterad: 12/08/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Topplacering för Boden


12/09/2016

Boden tog hem 7:e plats i en undersökning om gator, parker, vatten, avlopp och avfallshantering där 103 kommuner deltog. Det är det högsta betyget för Norrbotten och hela Norrland, nästa placering från Norrbotten är Luleå på 39:e plats.

- Vi är mycket stolta över placeringen vi fått i undersökningen och det känns som att vi är på rätt väg, säger Robert Näslund, chef för Tekniska förvaltningen i Boden.

Det är Sveriges kommuner och landsting som står bakom undersökningen som funnits sedan 1987 och för varje år höjs siffran över hur många kommuner som deltar, i år var siffran på 103 kommuner. I undersökningen fick Boden högst betyg på snöröjning, parker, avfallshantering samt kommunkontakt och nöjda medborgare inom dessa teknikområden.

Miljövänlig avfallshantering
Bodens kommun ligger i framkant vad gäller avfallshantering då man omvandlar avfall till biogas, det handlar främst om matavfall.

- Det är genom förädling av rötgas från Svedjans biogasanläggning som vi kan omvandla avfallet till biogas. Det ger förnyelsebara bränslen som bidrar till en minskad påverkan på miljön, menar Robert Näslund.  

Kommunen har även flera återvinningsstationer och tre återvinningscentraler i Boden, Gunnarsbyn och Harads som är mycket välbesökta av bodensarna.

Snöröjning på hala vintervägar
Snöröjningen i kommunen fick också högt betyg i underökningen.

- Bodens kommun strävar efter en så effektiv snöröjning som möjligt, det är viktigt med tanke på den långa vintersäsong som är här i Norrbotten, säger Joakim Kyräs, gata-parkchef i Bodens kommun.

Snöröjningen sköts av egen personal och flera entreprenörer som kommunen upphandlat.

- Vi har många duktiga medarbetare och entreprenörer som med små medel arbetar med snöröjning, fortsätter Joakim Kyräs. Vi undersöker hela tiden om det finns nya miljövänliga metoder för snöröjning som uppvisar bra resultat, till exempel för att minska antalet fallolyckor på gångvägar när det är halt ute.

Stadsnära skogar röjs upp för ljusinsläpp
Att röja upp skogarna runt tätorterna har varit en viktig punkt för de svarande i undersökningen, mycket för att få ett bra ljusinsläpp. Det är något som Bodens kommun jobbat aktivt med under året och kommunen ser på miljöer för människor att vistas i som väldigt viktiga.

- Vi på parkenheten är såklart väldigt stolta över att vårt arbete med att leverera en god livsmiljö för kommunens innevånare. Vi arbetar med att skapa attraktiva utemiljöer året runt, det handlar om allt från lekparker och sommarblommor till infarter, julbelysning och dekorationer, säger Lizah Lundh, parkenhetschef vid Bodens kommun.

Växeln grundstenen i en lyckad kontakt med invånarna
Många ringer kommunens växel när de vill komma i kontakt med Bodens kommun. Det är där den första viktiga kontakten etableras med kommunens invånare.

- Växeln är grunden till att vi har det höga betyget i kommunkontaktsfrågan, säger Robert Näslund. På Tekniska förvaltningen försöker vi vara så anträffbara vi kan, men utan växeln hade vi inte kunnat ge invånarna den service vi kan ge idag.

Bodens kommuns växel svarar i snitt på ca 600 samtal per dag och ser varje inringande person som värdefull. Växeln i Boden har även vunnit SM-i telefoni 5 gånger, senast år 2012. De har även fått flera topplaceringar tidigare år, bland annat 2:a plats 3 gånger, då senast år 2014. 

Bra för utveckling i verksamheten

- Det är alltid intressant att se resultatet av en sådan här undersökning, då får vi en bra blick över vad vi gör bra och vad vi gör mindre bra. Det ger en bra grund att stå på för att utveckla verksamheten, avslutar Robert Näslund.

Tillbaka

Bodens kommun tipsarE-tjänster inom Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun
Protokoll från Bodens kommun
UpplevBoden.nu

Genvägen