Senast uppdaterad: 03/02/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ny organisation för bättre kvalitet i hemtjänsten


03/02/2017

Sedan tidigare har socialnämnden beslutat att hemtjänstens personal ska få gemensamma lokaler i före detta Sandenskolan. Även Hemsjukvårdens personal kommer att flytta till Sandenskolan. I samband med inflyttningen genomförs en förändring gällande hemtjänstens organisation från och med 1 maj.

Fem hemtjänstområden blir tre. Områdeschefer kommer att ansvara för personal och ekonomi. Socialt ansvariga samordnare kommer att ansvara för brukaren och brukarens insatser.

Syftet är bland annat att förbättra kontakten med er brukare och att upprätta och följa upp genomförandeplanen tillsammans med er. En annan fördel är att samverkan mellan hemtjänsten och hemsjukvården underlättas vilket innehär en bättre kvalitet för er brukare.

Dessa förändringar genomförs 1 maj 2017. Vid upprättandet av nya områden har utgångspunkten varit att brukaren ska få behålla känd personal i så stor utsträckning som möjligt. En del av brukarna kommer dock att möta ny personal. De som berörs kommer att få ytterligare  information under våren.

Ett brev med samma information som denna har gått ut till samtliga brukare, med Bodens kommun som utförare, i månadsskiftet februari-mars. 

Har ni frågor och funderingar inför förändringen så går det bra att kontakta verksamhetsutvecklare Carina Lundberg, telefon 0921-627 79. E-post: carina.lundberg@boden.se

Karin Söderberg
Verksamhetschef hemtjänst

Tillbaka

Länkar


Genvägen