Senast uppdaterad: 04/03/2013
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Hemtjänsten taggar upp


04/03/2013

För att underlätta planering och utförande av hemtjänstens insatser kommer ny teknik att införas i hemtjänsten på försök.

Socialförvaltningen kommer att byta sätt att registrera tid hos den som har hemtjänst. Den nya registreringen kommer att påbörjas som ett försök i två hemtjänstområden, Kvarnäng och Älvbacka. Försöket kommer att genomföras under perioden april till och med september 2013.

Den förändring som kommer att märkas i bostaden är att en rektangelformad vit och röd så kallad RFID-tagg kommer att klistras upp på en vägg nära ytterdörren. Uppsättningen av taggen är enkel och kommer att påbörjas den 8 april. Detta görs av hemtjänstpersonalen i samband med det ordinarie hembesöket.

RFID-taggen används för att registrera tiden för hemtjänstinsatsen. Registreringen görs genom att hemtjänstpersonalen håller sin mobiltelefon framför RFID-taggen.

Den som har hemtjänst behöver inte göra något i samband med bytet av tidsregistreringen. Denna form av tidsregistrering används i flera andra kommuner och fungerar bra. Ger testet ett bra resultat även i Bodens kommun kommer samtliga hemtjänstgrupper att ha samma system för tidsregistrering.

Vid frågor, kontakta socialinformatör/anhörigkonsulent Ingegerd Antonsson på telefonnummer 0921-782 36.

Tillbaka

Länkar


Genvägen