Senast uppdaterad: 10/23/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Till dig som ska eller redan har startat ett flyktingboende


10/23/2015

Redan tidigt i planeringen av flyktingboende behöver man ta kontakt med samhällbyggnadskontoret för att ta reda på om bygglov eller bygganmälan är ett måste.

Normalt krävs bygglov eller bygganmälan vid ändrad användning av en byggnad, det vill säga när man går från en verksamhet till en annan, exempelvis från kontor till lokal för tillfällig övernattning.
Frågan om bygglov eller bygganmälan ska vara utredd innan man kan starta ett boende.

Flyktingboenden, där människor ska bo tillsammans med andra de inte känner, ska normalt uppfylla krav enligt Boverkets byggregler för den verksamhet som ska bedrivas.
Bygglov söks hos samhällsbyggnadskontoret i Boden, 0921-621 58.

Om du redan driver ett flyktingboende och inte har sökt bygglov eller gjort en bygganmälan ska du kontakta bygglovsavdelningen i Boden, se ovan.

Om du driver ett flyktingboende och inte har genomgått en byggprocess (bygglov eller bygganmälan) ska du också kontakta räddningstjänsten på 0921-623 00. Det går även bra att kontakta oss om du har andra generella frågor rörande flyktingboenden.

Tillbaka

Länkar


Genvägen