Senast uppdaterad: 06/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Socialchefens rapport juni 2017


06/20/2017

Vid socialnämndens sammanträde 20 juni redovisades bland annat det pågående arbetet med att flytta korttidsverksamheten från Midgårdarnas äldreboende till fd. Lungkliniken på Garnis-området.

Maj är en månad när ekonomisk månadsrapport med prognos inte upprättas inom kommunen. Socialnämnden har dock beslutat att upprätta en lättare version utan prognoser för månader utan obligatorisk rapportering till kommunstyrelsen.

Denna månad måste dock den ekonomiska rapporten utgå. Ekonomikontoret har installerat en ny version av budgetmodulen i ekonomisystemet Ådata. Installation medförde tyvärr problem med hantering av tilläggsbudgetar samt budgetversioner. Arbete har pågått för att åtgärda problemen. Ekonomisk rapport kan dock inte redovisas på nämnden den 20 juni.

Korttidsverksamhetens nya lokaler

Styrgrupp, huvudskyddsombud och representanter från olika personal­grupper har gått igenom lokalerna på fd. Lungkliniken. Olika arbetsgrupper har utsetts och dessa jobbar efter verksamhetens olika behov. Inflyttnings­datum är planerat till den 1 oktober och arbetet förlöper planenligt. Personalen har tidigt fått information om lokalbytet och information för personalen kommer att läggas ut på intranätet.

Sommarplanering hemtjänst

Idag finns olösta semestervikariat och det är stor brist på timvikarier. Socialförvaltningen erbjuder nu tillsvidare- och månadsanställd personal inom hemtjänsten som frivilligt flyttar semestern till efter semesterperiodens slut en ersättning. Ersättningen är 10 000 kronor per flyttad semestervecka.

Sedan tidigare finns erbjudandet att tillsvidareanställd personal som arbetar extra arbetspass ersätts med extra ersättning om 100 kronor per timme.

Personal

Individ- och familjeomsorgen har en ny teamchef på Team familj, Anna-Karin Iggström, från och med 1 juni. Margaretha Kjerrulf som haft tjänsten börjar på familjerätten i september.

Kristoffer Åström har börjat 1 juni som projektledare på utvecklingsenheten. I arbetsuppgifterna ingår bland annat utveckling av kvalitetslednings­systemets IT-plattform och socialförvaltningens sociala medier. Kristoffer kommer närmast från Luleå kommun där han har arbetat med liknande arbetsuppgifter.

Tillbaka

Länkar


Genvägen