Senast uppdaterad: 11/26/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ansökan om särskilt driftbidrag till enskilda statsbidragsberättigade vägar


04/29/2014

Under år 2014 finns det möjlighet att ansöka om särskilt driftbidrag till enskilda statsbidragsberättigade vägar i Bodens kommun.

Detta bidrag är ett komplement till Trafikverkets upprustningsbidrag��ppnas i nytt f��nster och man kan få upp till 20 procent av den totala kostnaden.

Vägföreningen/Vägsamfälligheten ansöker om upprustningsbidrag hos Trafikverket som gör en kostnadsberäkning. Kostnadsberäkningen skickar ni in till Bodens kommuns, gatuavdelning som betalar ut det särskilda driftbidraget när besiktningen av arbetet är genomförd.

Bidraget kommer betalas ut löpande efter ankomstdatum och så länge det finns medel kvar.

E-post: Tekniska förvaltningen

Bodens kommun
Tekniska förvaltningen
Gatuavdelningen
961 86  Boden

Tillbaka

Genvägen