Senast uppdaterad: 06/10/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Inventering av vägnätet i Boden


05/20/2014

Mellan juni och oktober genomför Bodens kommun en inventering av kommunens vägnät. Inventeringen sker även på gång- och cykelvägar.

Inventeringsfordon

Inventeringen gör vi bland annat för att säkerställa vilket underhållsbehov som finns på vägnätet.  Ett fordon liknande det på bilden kommer att vistas på vägarna och även på gång- och cykelvägar.

Tillbaka

Genvägen