Senast uppdaterad: 08/17/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Glöm inte ansökan LOKstöd för våren 2015


08/17/2015

Vi påminner idrottsföreningarna om att skicka in er ansökan via IdrottOnline för LOKstöd 2015, kryssa för kommunfil. Ansökan måste ske innan 25 augusti.

Efter vinterns affischering, föreningsinformation och de möten som ägt rum i januari, så vill vi påminna om att vi följer det statliga lokala aktivitetstödet, LOK.

Detta gäller från 1 januari 2015 som tidigare beslutats för Bodens kommun.

Deadline för inlämning av ansökan för våren 2015 är den 25 augusti och deadline för hösten närvaro är den 25 februari.

För utförligare information gå in på RF via länken.

http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/LOK-stod/Narvaroregistrering/NarvaroregistreraiidrottOnline/

Ni har även möjlighet att boka in utbildning för ledare mfl via SISU där er förening själv står för kostnaderna eller ring SISU för enklare frågor.

Ha en fortsatt trevlig sommar.

Kultur-, fritids-, och ungdomsförvaltningen.

Tillbaka

Genvägen