Senast uppdaterad: 08/20/2012
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Bemanningen på Bergbacka äldreboende


08/14/2012

I en artikel i Norrbottens Kuriren 2012-08-14 kritiseras bemanningen på Bergbacka äldreboende. Tyvärr innehåller artikeln en del sakfel som kan skapa oro bland boende och anhöriga.

I artikeln görs gällande att en ny bemanning är fastlagd för de olika hus­kropparna på Bergbacka. Så är inte fallet. Bakgrunden till ryktet är förmodligen att ett förslag på nytt schema är framtaget och presenterades för fackliga organisationer den 8 augusti. Synpunkter på schemaförslaget lämnades då och ett reviderat förslag kommer att presenteras den 15 augusti.

Därefter kommer förslagets konsekvenser att analyseras, enligt gällande rutiner i socialförvaltningen. Således finns inget färdigt schema för det aktuella boendet idag.

Utgångspunkten för schemaarbetet är att, liksom tidigare, erbjuda en trygg och säker omvårdnad dygnet runt för de boende. Från socialförvaltningen kommer vi att fördela resurserna på bästa sätt utifrån de boendes behov. Någon sänkning av personalbemanning är inte aktuellt utan bemanningsnivån sker i relation till antal boende och deras behov.

Socialförvaltningen har naturligtvis förståelse för de anhörigas oro och arbetet fortsätter i dialog med berörda.

Vad gäller personalbemanningen kan det däremot inte garanteras att samma personal finns kvar efter 3 september då kommunen har arbetsrättsliga regler att följa. Vår strävan är att åstadkomma en fortsatt god omvårdnad för de boende på Bergbacka med en mjuk övergång vid personalförändringarna.  

Ann-Britt Sundberg
Verksamhetschef äldreboende
Bodens kommun

Tillbaka

Länkar


Genvägen