Senast uppdaterad: 09/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Nya äldreboendet levereras av Norlandia Care


09/19/2017

Bodens kommun har bestämt vem som får förtroendet att starta det nya äldreboendet vid Björknäsvallen. Valet faller på Norlandia Care, som har presenterat en lösning som både funktionellt och ekonomiskt tilltalar kommunledningen.

Måndag 18 sep beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att anta Norlandia Care som entreprenör för det nya äldreboendet i Boden.  Beslutet grundas på en sammanvägd bedömning där både kvalitet och pris har spelat in. Kriterierna har tagits fram i en öppen process  med omfattande dialog, där både anbudsgivare och kommunens personal bidragit med synpunkter.

Det har varit ett stort och viktigt arbete som engagerat många inom kommunens förvaltningar.  Kommunen har fokuserat på att få fram anbud där kvalitetsaspekter väger tungt. 

Det nya boendet kommer att placeras vid Björknäsvallen. Tidpunkten för byggstart är ännu inte avgjord,  men bedöms ske före årsskiftet. Inflyttning ska kunna ske i slutet av 2019.

Tillbaka

Bodens kommun tipsarE-tjänster inom Bodens kommun
UpplevBoden.nu
Protokoll från Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun

Genvägen