Senast uppdaterad: 09/20/2012
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Åka två betala för en - lokaltrafikens bussar


09/18/2012

Lördag den 22 september får ni åka två stycken på lokaltrafikbussen, men behöver bara betala för en person.

Lördagen den 22 september infaller under Europeiska trafikantveckan.
Den Europeiska Trafikantveckan är en upplysningskampanj som äger rum den 16 till den 22 september varje år. Kampanjen går ut på att motivera medborgarna till att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt.

Den går även ut på att uppmuntra de europeiska städerna att på olika sätt underlätta för invånarna att använda dessa alternativ.

Tillbaka

Länkar


Genvägen