Senast uppdaterad: 11/28/2013
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Fler parkeringsplatser i Boden


11/25/2013

I väntan på att arbetet med gator och nya busshållsplatser i centrum kan starta ordnas tillfälliga parkeringsplatser.

Inför skyltsöndag och advent införs de tillfälliga parkeringsplatserna i Bodens centrum. Platserna regleras med parkeringsskiva och tidsbegränsas till två timmar under dagtid. Området är markerat med blå pil på nedanstående bild. In- och utfart sker från Kungsbron.

Fler parkeringsplatser i Boden 

Parkeringsskiva finns att hämta på turistbyrån i Enter Galleria och stadshusets information.

Om du inte har någon p-skiva kan du istället anteckna tidpunkten för när du började parkera på ett papper som du lägger väl synligt i framrutan.

Välkommen till Bodens centrum!

Tillbaka

Genvägen