Senast uppdaterad: 11/02/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ny pumpstation vid Brännastand


10/05/2017

Bodens kommun kommer från v.20, 2017 att genomföra förbättringsåtgärder på dagvatten- och avloppsledningsnätet i området kring "örat" på Brännastand.

Åtgärderna kommer att fortgå under stora delar av sommaren samt hösten 2017 och omfatta installation av ny pumpstation samt grävning av nya VA-ledningar.

I samband med ombyggnationerna kommer åtgärder även att genomföras på dricksvattenledningar i området. Detta kommer att leda till kortare avstängningar av dricksvattnet. Tyvärr kommer dessa avstängningar inte att kunna meddelas i förväg.
Bor du i området ställ då gärna en tillbringare med vatten i kylskåpet.

Karta - Brännastrand

Tillbaka

Genvägen