Senast uppdaterad: 09/26/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Socialchefens rapport september 2017


09/26/2017

Vid socialnämndens sammanträde 26 september rapporterade socialchef Catharina Liljeholm bland annat om en genomförd språkombudsutbildning.

Språkombud/fadder

Lärcentrum, arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen har genomfört den första språkutbildningen i Bodens kommun.

2017-09-19 var det avslutning för den första kullen medarbetare från hem­tjänst, boende och stöd samt äldreboende som genomgått språkombuds­utbildningen. Tillsammans med chefen arbetar språkombudet med språk­frågorna på arbetsplatsen.

Medarbetare som idag arbetar inom vård och omsorg möter en alltmer komplex och krävande språklig utmaning. Ett språkombuds roll är att arbeta med hela arbetsplatsens språkutveckling.

Parallellt med denna utbildningsinsats pågår projektet Integration och fadder. Tanken är nu att de medarbetare som genomgått språkombudsutbildningen även får rollen som fadder som innebär att stötta och hjälpa medarbetare med svenska som andra språk att komma in på arbetsplatsen.

Boendesituationen

Det finns 10 utskrivningsklara patienter på Sunderby sjukhus som kom­munen har betalningsansvar för till regionen. 62 personer som har beslut om äldreboende väntar på platser, av dessa finns 29 på korttidsboendet.

Tillbaka

Länkar


Genvägen