Senast uppdaterad: 06/19/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Nu kan badsäsongen börja!


06/19/2017

Omklädningshytterna ställs i ordning idag vid Aldersjön.

Aldersjön är klassat som ett EU-bad vilket innebär bland annat att motorbåtar, vattenskotrar inte får köras på sjön, vattenprover tas med jämna mellanrum av Samhällsbyggnadskontoret och tillsyn av badplatsen sker dagligen.

Hjälp oss att hålla badplatsen ren från sopor genom att använda utplacerade sopkärl.

Kom ihåg att för säkerhetens skull badvakta varandra och ha uppsikt över barn även om de har flythjälpmedel.

Mer information finns på anslagtavlan som är placerad vid omklädningshytterna.

Tillbaka

Genvägen