Senast uppdaterad: 04/11/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Digitala lösningar för tryggare äldreomsorg i Boden


04/11/2014

Socialnämnden satsar på senaste tekniken för att öka tryggheten i äldreomsorgen.

Bodens kommun har investerat i digitala trygghetslarm för sina sju äldreboenden. Installationerna på boendena påbörjas nu i april och färdigställs under året.

De nya larmen innebär en kvalitetshöjning av omsorgen och en ökad trygghet för de boende. Det gamla systemet kunde koppla bort en del larm om det var många larm samtidigt, något som inte kan hända i det nya systemet.

En annan stor fördel med det nya systemet är att personalen direkt kan se var den som larmar befinner sig, säger Ann-Britt Sundberg, verksamhetschef äldreboenden.

Helena Samuelsson, projektansvarig på Bodens kommun, påtalar den ökade tryggheten för de boende men vill även lyfta fram den förbättrade arbetsmiljön för personalen. Helena berättar även att socialnämnden beslutat byta ut trygghetslarmen i hemtjänsten mot nya digitala larm under det närmaste året.

Trygghetslarmen installeras centralt i kommunens IT-miljö vilket innebär en hög kapacitet och en kontinuerlig övervakning av drift och funktion.

Tillbaka

Länkar


Genvägen