Senast uppdaterad: 07/25/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Bodens kommun investerar i skola och förskola


07/25/2016

Den strategiska planen som antogs av kommunfullmäktige i juni innehåller flera satsningar på skola och förskola. Den totala investeringskostnaden bedöms till ca 96 miljoner.

Investeringsbudgeten för Bodens kommun innehåller fyra stora projekt som gäller förskola och skola. Den totala kostnaden uppgår till 96 miljoner. Det handlar bl a om Mårängskolan på Sävastön som byggs ut för att kunna ta emot fler elever, vilket bedöms som en strategisk satsning. Kommunen har nyss släppt 44 villatomter och planerar för ytterligare ett 30-tal.

Ett annat stort skolprojekt är Stureskolan, medan de återstående två projekten avser förskolor. Björkdungen på Sveafältet byggs ut och Rörviken/Stranden i nedre stadsdelen byggs samman.         Det är två områden med gott om barn. Att ha tillgång till platser i närområdet gör livspusslet enklare, samtidigt som det förstås bidrar till en bra miljö genom mindre transporter.

Totalt avsätter kommunen ca 200 miljoner kr per år till investeringar under den kommande treårsperioden.

Tillbaka

Bodens kommun tipsarE-tjänster inom Bodens kommun
UpplevBoden.nu
Protokoll från Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun

Genvägen