Senast uppdaterad: 02/25/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Sök bidrag till projekt som främjar integration


02/25/2016

Bodens kommun arbetar aktivt för att åstadkomma en bra integration. För att Boden ska upplevas som en välkomnande kommun där man vill bosätta sig behöver vi vara fler som bidrar på olika sätt. Läs vidare för mer information om hur du ansöker.

Har ni en idé till ett projekt som handlar om att skapa mötesplatser, minska språkbarriärer,
öka delaktighet i föreningsverksamhet, fritidsaktiviteter eller på annat sättunderlättar för nyanlända har ni möjlighet att söka bidrag.

Projektbidrag kan sökas av inom enskilda föreningar och organisationer. Sökta projektmedel kan avse helfinansiering eller delfinansiering av projekt.

Ansökan om bidrag ska vara inlämnad senast 31/3. Inkomna ansökningar prövas under april. En ytterligare utlysning av möjlighet att söka bidrag kommer att göras till hösten.

För ytterligare information om ansökningsförfarande och villkor se kommunens hemsida www.boden.se

Du kan ansöka direkt på webben (länken öppnas i nytt fönster)��ppnas i nytt f��nster.

Du kan även kontakta:

Integrationssamordnare Christer Carlsson tel: 0921 -629 34

Tillbaka

Bodens kommun tipsarLämna en synpunkt till Bodens kommun
Protokoll från Bodens kommun
E-tjänster inom Bodens kommun
UpplevBoden.nu

Genvägen