Senast uppdaterad: 01/02/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Ny lag ska göra det lättare att ta sig ur skuldfällan


01/02/2017

Från och med den första (1) november ska det bli lättare att ansöka om skuldsanering, både för privatpersoner och företag. Då träder en ny lag i kraft som innebär att fler kan beviljas skuldsanering och att det ska gå snabbare att bli kvitt sina skulder. Klicka för mer information.

Den nya lagen syftar till att fler skuldsatta ska ansöka om skuldsanering. Tiden för saneringen ska kunna kortas om det finns särskilda skäl som talar för det, såsom exempelvis familjesituation, ålder eller hälsoläge. Två stora förändringar som införs är två betalningsfria månader varje år, juni och december, samt ett enklare sätt att betala under skuldsaneringsperioden. Dessa ändringar innebär en stor lättnad för den skuldsatte.

En väg ut
För den som är skuldsatt och inte bedöms kunna betala av sina skulder kan skuldsanering vara en väg ut ur skulden. Den som beviljas skuldsanering betalar av sina skulder i så hög grad som Kronofogden bedömer är möjligt, vanligtvis över en femårsperiod. Eventuellt resterande skuld som ingick i skuldsaneringen avskrivs när den förbestämda avbetalningstiden har gått ut.

Ny lag gör ansökan enklare
Totalt 11 200 svenskar sökte skuldsanering hos Kronofogden förra året. Av dem fick 5 100 personer sin ansökan beviljad. Men långt ifrån alla som skulle behöva det ansöker om skuldsanering.
- Många överskuldsatta som finns hos Kronofogden skulle beviljas skuldsanering om de bara ansökte om det. Men en del har dragit sig för det eftersom de tyckt att ansökningsförfarandet har varit krångligt, säger Anna Nilsson, budget- och skuldrådgivare vid Bodens kommun.

Kontakta: Anna Nilsson, budget- och skuldrådgivare i Bodens kommun på telefon 0921-629 29

Tillbaka

Bodens kommun tipsarE-tjänster inom Bodens kommun
UpplevBoden.nu
Lämna en synpunkt till Bodens kommun
Protokoll från Bodens kommun

Genvägen