Senast uppdaterad: 04/15/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Hästar i trafiken!


04/15/2016

Här följer några bestämmelser som kan vara viktiga att tänka på för den som leder häst, rider eller kör häst och vagn. Trafikreglerna, som gäller både på väg och i terräng, hittar du i sin helhet i trafikförordningen(1998:1276).

Du får inte färdas på gång- eller cykelbanor.

Du ska färdas på höger sida av vägen, så nära kanten som möjligt. Använd vägren, om det finns en sådan.

Du får inte färdas på motorväg eller motortrafikled.

Du ska ge tecken när du ska svänga. Tecken ges enklast genom att man räcker ut handen, som när man cyklar.

Läs mer på Transportstyrelsens sida.��ppnas i nytt f��nster

Tillbaka

Genvägen