Senast uppdaterad: 09/19/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Vad tycker du om Bodens kommun?


09/19/2016

Boden är en av 81 kommuner som vill ge 1200 kommunmedborgare möjlighet att delta i SCB:s medborgarundersökning. I enkäten får deltagarna tycka till om verksamheterna i sin kommun och hur det är att bo och leva där. Resultatet kommer att finnas med i planeringen av framtida verksamhet och budget.

Medborgarundersökningen är en enkätundersökning som genomförs av SCB på uppdrag av deltagande kommuner. I höstens undersökning deltar 81 kommuner, däribland Boden. Enkäterna sänds ut nu under september.

Resultaten av höstens undersökning kommer att rapporteras från SCB till kommunerna i december. Därefter förs det in i underlaget inför kommande budget och verksamhetsplaner.

I Boden är det 1200 personer i åldrarna 18-84 år som tillfrågas. För att få bästa kvalitet i undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar.

I enkäten finns frågor om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. Deltagarna får också berätta hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben. Via webben finns även möjlighet att svara på andra språk (engelska, finska, arabiska eller spanska). 

Tillbaka

Bodens kommun tipsarLämna en synpunkt till Bodens kommun
E-tjänster inom Bodens kommun
UpplevBoden.nu
Protokoll från Bodens kommun

Genvägen