Senast uppdaterad: 06/09/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Inbjudan till möte om trafiksituation på Glimmervägen i Heden


06/09/2015

Onsdag den 10 juni klockan 18.30 i Fullmäktigesalen, Stadshuset.

Syftet med mötet är att informera om pågående arbete för att öka trafiksäkerheten.
Glimmervägen har idag en gång- och cykelbana där skolbarn och andra oskyddade trafikanter färdas. Väjningsplikt regleras vid två avsmalningar. Upphöjda övergångsställen är andra exempel på vidtagna trafiksäkerhetsåtgärder.

Se inbjudan i PDF-format��ppnas i nytt f��nster

Tillbaka

Genvägen