Senast uppdaterad: 01/05/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Ny skjutbana på Gammelängsberget


12/10/2015

Jägareförbundet Boden har till Miljö- och byggnämnden lämnat in en anmälan enligt miljöbalken, samt ansökt om bygglov, för en skjutbana på Gammelängsberget.

Platsen för anläggandet, som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, är belägen nordväst om Gammelängsberget i direkt anslutning till befintlig pistolskyttebana.

Den som vill lämna in ett yttrande ska göra detta skriftligt, senast den 4 januari 2016 till:

Bodens kommun
Samhällsbyggnadskontoret
961 86 Boden

eller via e-post till sbk@boden.se

Anmälnings/ansökningshandlingarna finns tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret, plan 5 i stadshuset. Handlingarna kan även på begäran skickas elektroniskt.

/Miljö- och byggnämnden

X

Tillbaka

Bodens kommun tipsarUpplevBoden.nu
Protokoll från Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun
E-tjänster inom Bodens kommun

Genvägen