Senast uppdaterad: 05/11/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Företagsutveckling på landsbygden


05/11/2016

Bodens kommun satsar 440 000 kr till företagsutveckling på landsbygden under tiden 1 aug 2016 – 30 juni 2017. Projekten ska drivas lokalt i Edeforsområdet och Råne älvdal.

Bodens kommun uppdrar till Edefors ekonomisk förening (EDEK) och Råne Älvdals ekonomisk förening (RÅEK) att driva projekt för utveckling av företagsamhet på landsbygden. Det är innebörden av ett beslut som fattats av kommunens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott. Projekttiden löper från 1 aug 2016 till 30 jun 2017 och kommunen avsätter 220 000 för respektive del, totalt 440 000 kr.
Projekten är en utveckling av de lokala servicepunkterna som etablerades 2011 och som uppmärksammades på riksnivå med Ullbaggepriset för landsbygdsutveckling 2012. Inom ramen för servicepunkterna kan besökare få rådgivning, hjälp att finna kontaktvägar, boka tider eller fylla i blanketter.
I det nya uppdraget ska servicepunkterna även bidra till att bygga mötesplatser och samverkansformer. Därigenom ska det bli enklare för företagen att expandera. Projektet kommer att drivas lokalt med stöd från kommunens näringslivspersonal och i nära kontakt med Arbetsförmedlingen.
Tillbaka

Bodens kommun tipsarProtokoll från Bodens kommun
UpplevBoden.nu
E-tjänster inom Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun

Genvägen