Senast uppdaterad: 11/03/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Socialchefens rapport oktober 2017


11/03/2017

Vid socialnämndens sammanträde 31 oktober rapporterade socialchef Catharina Liljeholm bland annat om situationen gällande äldreboendeplatser.

Trycket på äldreboende är fortsatt högt. 30 av korttidsboendets 35 platser är belagda av personer som väntar på äldreboende. Totalt är det 70 personer som har beslut om äldreboendeplats och som väntar på en plats.

På Sunderby sjukhus ligger det 19 personer som är utskrivningsklara som kommunen har betalningsansvar för, det har aldrig tidigare varit så många.

Prognosen gällande betalningsansvaret för utskrivningsklara patienteter ligger på cirka 16 miljoner kronor för helåret 2017.

Ett av ärendena på socialnämndens sammanträde 31 oktober gäller inrät­tandet av ett antal tillfälliga korttidsplatser.

Socialförvaltningens uppdrag

Norlandia Care AB som vann upphandlingen om det nya äldreboendet medverkar vid socialnämndens sammanträde 31 oktober. På eftermid­dagen är de på Midgårdarnas äldreboende för att presentera sig och sin verksamhet för personal som är aktuella för verksamhetsövergång eller på annat sätt berörs av den nya verksamheten.  

Ärenden av större omfattning

Två avdelningar på Svedjebacka äldreboende har drabbats av vägglöss. Två lägenheter har sanerats, en matsal och ytterligare en lägenhet ska saneras. Olika åtgärder görs för att minska spridningen och få bort skadedjuren. Saneringen görs i form av värmebehandling. Under saneringen, 1-2 dygn, får den boende ett annat boende på Svedjebacka. Spårhundar kommer att genomsöka resten av fastigheten under vecka 45.

Catharina Liljeholm
Socialchef

Tillbaka

Länkar


Genvägen