Senast uppdaterad: 02/14/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Nya föreskrifter om tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor.


02/14/2014

Räddningstjänsten i Boden vill med denna skrivelse informera er om att det sedan 1 oktober 2013 gäller en ny föreskrift (MSBFS 2013:3) om tillstånd för hantering av brandfarlig gaser och vätskor.

Föreskriften ersätter sprängämnesinspektionens föreskrift (SÄIF 1995:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

            brandfarliga gaser och vätskor

Den nya föreskriften innebär bland annat att:

  • Vissa befintliga verksamheter som tidigare varit undantagna från tillståndsplikt nu är tillståndspliktiga, t.ex. verksamheter om innehar aerosoler.
  • Tidigare anmälningspliktiga verksamheter nu är tillståndspliktiga.

Här kan Du läsa mer om den nya föreskriften MSBFS 2013:3.PDFdokument��ppnas i nytt f��nster

 

För mer information kontakta Magnus Nilsson, 0921-623 67 räddningstjänsten Boden.

Tillbaka

Länkar


Genvägen