Senast uppdaterad: 11/11/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Länkar


Bodenföreningar jobbar mot mobbning, kränkningar och diskriminering


11/11/2014

De får hjälp med att ta fram handlingsplaner och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera mobbing, kränkningar och diskriminering. En av föreningarna är Sävast Ski Team som har tagit fasta på ungdomarnas rätt till inflytande.


Sally, Olivia och Agnes från Sävast Ski Team

Tillväxtförvaltningen i Boden Kommun, SISU Idrottsutbildarna, Norrbottens Idrottsförbund och Rädda Barnen har gått samman och erbjuder föreningarna extra stöd i arbetet. Tre träffar är inplanerade där fem steg på väg mot en handlingsplan ska jobbas igenom. Med i projektet är Bodens Ridklubb, BBK Handboll, BBK Fotboll och Bodens HC.

- Vi vill att föreningarna ska bedriva idrott som är bra, säker och trygg.  De föreningar som vi bjudit in till projektet blir ambassadörer för Bodens Idrott. Förhoppningen är att fler föreningar hakar på längre fram, säger Roger Arespång på Bodens Kommun.

Läs hela artikeln på www.sisuidrottsutbildarna.se

Tillbaka


Evenemang i Boden


Följ oss på Facebook


Genvägen