Senast uppdaterad: 05/19/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Öppet stadshus 26 maj kl 17.00


05/19/2016

Bodens kommun inbjuder till Öppet Stadshus torsdag 26 maj kl 17-20. Representanter för kommunen presenterar aktuella ämnen, svarar på frågor och lyssnar till dina synpunkter.

Torsdag 26 maj bjuder Bodens kommun in till Öppet Stadshus. Vi har kvällsöppet mellan kl 17.00 - 20.00 för att presentera och diskutera kring tre huvudområden:

Bodens utveckling (fullmäktigesalen)
Presentation av arbetet med översiktsplanen. Vi pratar om aktuella byggplaner och om vad som är viktigt för den framtida samhällsplaneringen. Var ska vi bygga? Var ska vi inte bygga? Hur tillgodoser vi behov av infrastruktur och service?

Integration i Boden (nämndsalen)
Boden är en av de kommuner som har fått många nya invånare med bakgrund från andra länder. Staten har tillskjutit extra pengar till kommunerna för att integrationen ska fungera bra. Hur ska vi göra i Boden?

Framtidens jobb och kompetensförsörjning (kommunstyrelsesalen)
Boden ska växa till 30 000 invånare före år 2025. Det är ett av kommunens centrala mål. Samtidigt blir andelen äldre allt större. Det här ställer krav på fler jobb, kompetent personal och målmedvetet utvecklingsarbete. Hur löser vi det? 

Tillbaka

Bodens kommun tipsarE-tjänster inom Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun
Protokoll från Bodens kommun
UpplevBoden.nu

Genvägen