Senast uppdaterad: 08/29/2013
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Framtidsdagen BIO BODEN 26 september 2013


08/29/2013

Var befinner vi oss nu och hur ser framtiden ut för biogas som fordonsbränsle?

Framtidsdagen BIO BODEN innefattar seminarium, workshop och frågestund gällande nutid och framtid för BioFuel-området.  

Dagen inleder med presentation av det politiska utvecklingsarbetet; vilka styrmedel som är på intåg och vad som sker inom EU.

Förmiddagen fortlöper med information beträffande BioFuel-produktionen, tankställen och utvecklingen både nationellt och regionalt. Förmiddagen avrundar vi med presentation av Biogas Bodens utveckling och framtid samt vilken forskning och produktutveckling som pågår där.

Efter lunch föreläser näringslivsaktörerna NGS – Nordic Gas Solutions. De presenterar sitt nuläge och sina framtidsplaner om tankställen i norr. Här får vi även ta del av Volvo och Scanias nuläge samt framtidsplaner för BioFuel-drivna fordon och arbetsmaskiner. 

Workshop och frågestund
Här ges vi möjlighet att diskutera frågor som rör utvecklingen av BioFuel. Tänkbara frågeställningar inför workshopen med frågestund: Tillgång på bra fordon/arbetsmaskiner, Tillgång på tankställen, Ekonomin, Servicen, Funktionen i skilda klimat, Tongångarna som stöd för tryggheten att investera i gasdrift

Kostnad för seminariet: 1000 kronor/person.
Anmälan via: www.futureeco.se  Öppnas i nytt fönster, kalender.

Välkomna!

Future Eco, Alf Andefors, 070-306 29 72, Boden Turism, Jonas Johansson, 076-807 70 05

Framtidsdagens program

11:00 Kaffe och registrering
11:15 Välkommen/arrangörerna Future Eco/Boden Turism
Moderator Thomas Fägerman
11:25 Energigas Sverige
Bio Fuel Region/Biogas Norr
NWI - North Waste Infrastructure och Biogas Boden
12.30 Lunch
13.15 Hur tänker NGS - Nordic Gas Solutions om tankställen i norr?
Hur tänker Volvo?
Hur tänker Scania?
14.30 Kaffe tillsammans med workshop och diskussion.
15.30 Summering och tankar om nästa års Biogasdag.
Avslutning

 

Tillbaka

Genvägen