Senast uppdaterad: 06/08/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Förslag på att upphäva riktlinje för riktad lägenhet på Björken, Poppeln och Hemvägen


06/08/2016

Förslaget innebär endast att förmedling av bostäder ovan överförs till fastighetsförvaltningen från den 1 oktober 2016 och att biståndsprövningen för dessa lägenheter upphör. Det medför inte någon förändring för personer som idag bor på Björken, Poppeln och Hemvägen.

Socialnämnden beslutade 2006-03-23, i samband med att servicehus avvecklades, att Poppelns, Hemvägens och Björkens lägenheter skulle hyras ut efter biståndsprövning enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen (SoL).

Idag sker biståndsprövningen av riktade lägenheter på socialförvaltningens biståndsenhet och lägenheterna förmedlas av socialförvaltningens vårdprocessamordnare.

På uppdrag av kommunstyrelsen har en översyn av framtida behov av bo­städer i ”Boendeutredning utifrån demografiska förändringar” genomförts i Bodens kommun. I rapporten framlades förslag till handlingsplaner för bo­städer för äldre, personer med funktionsnedsättning samt ökad tillgänglighet i ordinarie bostadsbestånd.   

Med utgångspunkt från boendeutredningen samt framtida behov av tillgäng­liga bostäder för olika målgrupper föreslås socialnämnden besluta att upp­häva riktlinjen då det inte längre finns skäl att lägenheterna på Björken, Poppeln samt Hemvägen ska hyras ut efter biståndsprövning.

Att upphäva riktlinjen medför inte några konsekvenser för personer som idag bor på Björken, Poppeln och Hemvägen. Personer som bor på Björken, Poppeln och Hemvägen har fortsatt hyresrätt och hyresavtal som gäller.

Hemtjänstinsatser upphör inte på grund av att riktlinjen upphävs för personer som idag har behov av hemtjänst.

Personer som har beslut om riktad lägenhet och väntar på lägenhet kommer att fortsatt erbjudas lägenheter på Björken, Poppeln och Hemvägen.

Förändringen innebär endast att förmedling av bostäder ovan överförs till fastighetsförvaltningen från den 1 oktober 2016 och att biståndsprövningen enligt socialtjänstlagen upphör för dessa lägenheter.

Tillbaka

Länkar


Genvägen