Senast uppdaterad: 10/21/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Vet du vad du skriver på?


10/21/2016

Brandskyddsföreningen tillsammans med Räddningstjänsten arrangerar följande seminarium. Med betoning på Tillstånd och Organisation vid Heta Arbeten. - Hur ser delegeringen ut? Är den juridisk korrekt? - Vad kan försäkringsbolaget ha för invändningar mot felaktiga tillstånd och delegeringar?

Ett seminarium om organisation och tillstånd vid Heta Arbeten. Seminariet vänder sig till dig som hanterar, delegerar, utför och beställer Heta Arbeten, t.ex. fastighetsägare, byggherrar, entreprenörer och alla som skriver tillstånd för Heta Arbeten. 
 tillstånd heta arbeten bild
Ett axplock ur programmet,
- Hur delegeras uppgiften tillståndsansvar vid Heta Arbeten?
- Vad gäller när en delegering är upprättad?
- Påföljder och ansvar
  • Straffrättsligt
  • Civilrättsligt
 
Försäkringsvillkor Heta Arbeten
- Vilka krav ställer försäkringen på organisation vid Heta Arbeten
- Vad säger försäkringen om tillståndsansvar vid Heta Arbeten
- Vad innebär detta tillståndsansvar
- Konsekvenser vid brott mot säkerhetsreglerna
 
 
Se bifogat program.
Anmälan sker på www.brandskyddsforeningen.se/norrbottenTillbaka

Länkar


Genvägen