Senast uppdaterad: 12/04/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Rent vatten vid reningsverket - uppdaterat


12/04/2015

Efter dykningarna under torsdag 3 dec drog kommunen den preliminära slutsatsen att de utsläpp som visas i en film på Facebook var tillfälliga föroreningar i dagvattnet. Vattnet från själva reningsverket visar inga onormala värden. Slutsatserna kvarstår efter analys under fredagen.

Under torsdagen har dykare undersökt utsläppsröret från Svedjans reningsverk. Vattenströmmar gjorde att det inte gick att ta prover, men utsläppen är nu ljusa (p g a inblandad luft) och inte mörka som på det filmklipp som cirkulerar i sociala medier.

Vattenproverna från själva reningsverket visar inga onormala värden. Den troligaste förklaringen är att någon typ av förorening (till exempel sand eller jord) följt med dagvattnet i den ledning som ansluter till utloppet från reningsverket en bit ovanför strandkanten. Eftersom föroreningen inte syns idag verkar den ha varit tillfällig.

Slutsatserna är preliminära. Tekniska förvaltningens VA-avdelning arbetar vidare med frågan.

Uppdatering fredag 4 dec:

Den tidigare slutsatsen kvarstår. Dagvattenledningen som ansluter till utloppet avvattnar ett stort markområde som inte är asfalterat. Ett par dagar innan filmen med utsläppet togs regnade det i Boden. Det finns alltså stora möjligheter att jord, sand och lera har följt med genom röret. 

Tillbaka

Bodens kommun tipsarProtokoll från Bodens kommun
UpplevBoden.nu
Lämna en synpunkt till Bodens kommun
E-tjänster inom Bodens kommun

Genvägen